Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Редакція журналу «Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» запрошує до співпраці:

  • докторів наук;
  • осіб, які мають вчене звання професора;
  • осіб, які обіймають посаду професора або завідувача кафедри;
  • докторантів.

Матеріали для опублікування подаються українською, російською і англійською мовами і повинні відповідати чинним стандартам для друкованих праць і вимогам МОН України.

Наукова стаття має містити постановку проблеми, оцінку стану літератури, мету, завдання поданого матеріалу по обраній проблемі, висновки і перспективи подальших досліджень.

Журнал «Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» внесено до переліку наукових фахових видань МОН України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

На підставі Наказу Міністерства освіти та науки України № 409 від 17.03.2020 р. (Додаток 1) журнал внесений до переліку фахових видань України категорії "Б" у галузі юридичних наук (081 «Право», 293 «Міжнародне право»).

Журнал «Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» виходить у твердій палітурці.

 

Інформація про можливість подання статті в «Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія"» з’явиться на цій сторінці пізніше. Будь ласка, слідкуйте за оновленнями сторінки.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

1. Ліворуч від найменування статті обов’язково вказується УДК.

2. Обсяг статті – необмежений (кегль – 14, через 1,5 інтервалу).

3. Посилання по тексту оформлюються порядковим номером у квадратних дужках.

4. Наприкінці тексту після літератури розміщуються анотації та ключові слова мовою статті та англійською мовою; обсяг анотації – 1800 знаків без пробілів (250-300 слів), кількість ключових слів – мінімум 5 слів..

5. Перелік джерел (література) має містити вихідні дані джерел.


ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

УДК 341.217

Д. О. Денисова

Міжнародно-правова відповідальність міжнародних міжурядових організацій в миротворчих операціях

Кінцевий результат Комісії міжнародного права ООН з кодифікації та прогресивного розвитку … [2, c. 192].

Література

1. Sweetser C.E. Providing effective remedies to victims of abuse by peacekeeping personnel. New York University Law Review. 2008. Vol. 83. № 5 (November). P. 1671.

Анотація

Денисова Д. О. Міжнародно-правова відповідальність міжнародних міжурядових організацій в миротворчих операціях. – Стаття.

Анотація мовою статті.

Обсяг: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів).

Ключові слова: ООН, НАТО, критерій «оперативного управління», критерій «організаційного контролю», критерій «вищої влади та контролю».

Summary

Denisova D. A. International responsibility of international intergovernmental organizations in peacekeeping operations. – Article.

Анотація англійською мовою.

Обсяг: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів).

Key words: United Nations, NATO, standard of «operational control», standard of «organizational control», standard of «ultimate authority and control».

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:

Для опублікування статті у двадцять дев'ятого томі журналу «Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» за 2021 рік необхідно до 26 листопада 2021 року відправити на електронну пошту editor@naukovipraci.nuoua.od.ua наступні матеріали:

1. статтю;

2. довідку про автора (прізвище, ім'я, по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (навчання), контактний телефон, адреса електронної пошти, місто та номер складу Нової пошти для відправки друкованого примірника).

УВАГА!

Матеріали, подані з порушенням вимог стандартів, не приймаються до редагування і публікації. Редакція зберігає право на редагування матеріалів, їхнє скорочення й уточнення найменування. Опубліковані матеріали виражають позицію автора, що може не збігатися з думкою редакції. За вірогідність фактів, статистичних даних і інших матеріалів відповідальність несе автор.

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

 

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Розмір публікаційного внеску становить 1000 гривень (до 10 сторінок включно). Якщо обсяг статті перевищує 10 сторінок, то за кожну додаткову сторінку необхідно сплатити 60 грн.

Статті підлягають внутрішньому анонімному рецензуванню та перевірці на наявність плагіату. Реквізити для оплати надсилаються авторам разом з підтвердженням про відповідність статті вимогам до публікації протягом тижня.

Покриття витрат з публікації статей співробітників Національного університету «Одеська юридична академія» повністю здійснює університет.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.