СОМАТИЧНІ ПРАВА ЛЮДИНИ З ПОЗИЦІЙ ЮРИДИЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ

  • В. В. Завальнюк
Ключові слова: соматичні права, четверте покоління прав людини, юридична антропологія, персоноцентрична правова система, соматические права, четвертое поколение прав человека, юридическая антропология, персоноцентричная правовая система, somatic rights, fourth generation of human rights, legal anthropology, personocentric legal system

Анотація

Застосований антропологічний підхід до четвертого покоління прав людини. Зробле­ний висновок про необхідність віднесення соматичних прав до групи індивідуальних прав людини. Запропонована система соматичних прав людини в українському законодавстві.

 

Anthropological approach to the fourth generation of human rights is used. The need of referring somatic rights to the group of individual human rights is concluded. The system of somatic human rights in Ukrainian law is proposed.

Опубліковано
2011-03-27