КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ДІЄ, КОНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТРИВАЮТЬ (до 15-ї річниці Конституції України)

  • М. П. Орзіх
  • А. А. Єзеров
Ключові слова: Конституція, конституційна модернізація, конституційне реформування, Конституційний Суд України, Конституция, конституционная модернизация, конституционное реформирование, Конституционный Суд Украины, Constitution, constitutional modernization, constitutional reformation, Constitutional Court of Ukraine

Анотація

Прийняття Конституції України не є завершенням конституційної реформи, потребує визначених наукою і практикою засобів конституційної модернізації та реформування з метою створення умов для формування системи сучасного українського конституціона­лізму.

 

The adaption of the Constitution of Ukraine doesn't mark the end of the constitutional reform in the country. The constitutional reform still lasts because of the lack of defined by the science and practice tools of constitutional modernization and reformation. These tools are necessary to create the conditions for building the system of modern Ukrainian constitutionalism.

Опубліковано
2011-03-27