РОЛЬ СУДУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗАКОННОСТІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ

  • Є. В. Додін
Ключові слова: законність, контрабанда, митна злочинність, митні органи, порушення митних правил, правоохоронна діяльність, судова система, законность, таможенная преступность, таможенные органы, нарушение таможенных правил, правоохранительная деятельность, судебная система, rule of law, contraband, customs crime, customs authorities, violation of customs regulations, law enforcement, judicial system

Анотація

У статті розглядається роль та місце судів у забезпеченні законності правоохоронної діяльності митних органів. Визначається необхідність керування існуючою судовою практикою усіма юрисдикційними органами, а особливо митними органами України з урахуванням мобільності митного законодавства, декриміналізації товарної контрабанди, застосування «спеціальної конфіскації» та ін.

Автором аналізується значення рекомендацій Верховного Суду України 1999 р. № 2, 2005 р. №8 при прийнятті рішень у справах про митні правопорушення.

 

The article examines the role and place of the courts to ensure the rule of law enforcement activity of customs authorities. Determined by the need to manage the existing jurisprudence of all jurisdictional authorities, and especially the customs authorities of Ukraine, taking into account the mobility of the customs legislation, decriminalization of commodity smuggling, the use of «special forfeiture, etc.

The author examines the importance of the recommendations of the Supreme Court of Ukraine, 1999 N 2, 2005, N 8, with decision-making in cases of customs violations.

Опубліковано
2011-03-27