ПРОФСПІЛКОВЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО У СОЦІАЛЬНОМУ ДІАЛОЗІ У СФЕРІ ПРАЦІ

  • Г. І. Чанишева
Ключові слова: соціальний діалог, працівники, профспілки, профспілкове представництво, социальный диалог, работники, профсоюзы, профсоюзное представительство, social dialog, employees, trade unions, trade union's representation

Анотація

У статті аналізуються положення чинного законодавства, у тому числі Закону Украї­ни «Про соціальний діалог в Україні», і проекту Трудового кодексу України про проф­спілкове представництво та вносяться конкретні пропозиції щодо їх удосконалення.

 

In the article the provisions of current legislation are being analyzed, including the Law of Ukraine "On the social dialog in Ukraine", and Draft of the Labour Code of Ukraine on the trade union's representation, and specific proposals on their improvement are being made.

Опубліковано
2011-03-27