ФУНКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

  • Л. Р. Біла-Тіунова
Ключові слова: управління, Головдержслужба, Нацдержслужба, функції, адаптація державної служби, стандарти Європейського Союзу, управление, Главгосслужба, Нацгосслужба, функции, адаптация государственной службы, стандарты Европейского Союза, management, Head Department of state service of Ukraine, , National agency on the questions of the state service of Ukraine, functions, adaptation of the state service, European Union standards

Анотація

В умовах реформування органів виконавчої влади суттєвих змін зазнав спеціальний орган управління державною службою України — Головне управління державної служ­би України, на базі якого створено Національне агентство з питань державної служби України. Зміна назви цього органу зумовила й оновлення його завдань, принципів, функцій, компетенції. У статті аналізуються основні функції Нацдержслужби України у контексті оновлення її статусу. Виокремлюються і характеризуються основні функції органу. Зазначається, що особливого значення набувають такі функції, як міжнародне співробітництво, боротьба з корупцією, надання адміністративних послуг.

 

In the process of the bodies of executive power reformation a special body of the state service of Ukraine management was changed a lot, it was a Head Department of state service of Ukraine, on the basis of which there was created a National agency on the questions of the state service of Ukraine. The changes name of that body leaded to renovation of its aims, principles, functions, competence. In the article main functions of the National agency on the questions of the state service of Ukraine in the context of its renovation are analyzed. There are separated and characterized main functions of the body. It is mentioned that such functions as international cooperation, fight against corruption, administrative services giving are getting a specific importance.

Опубліковано
2011-03-27