ЕКОЛОГІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

  • Т. Р. Короткий
Ключові слова: міжнародно-правова система, екологізація, міжнародно-правовова охорона навколишнього середовища, міжнародне право навколишнього середовища, международно-правовая система, экологизация, международно-правовая охрана окружающей среды, международное право окружающей среды, international legal system, ecologization, international legal protection of the environment, international environmental law

Анотація

Стаття присвячена розгляду процесів екологізації міжнародного права і міжнародно-правовій системі. Досліджуються питання закріплення в міжнародному праві принципів та норм, які направлені на охорону навколишнього середовища і розвиток міжнародно-правових механізмів, які забезпечують реалізацію цих норм.

 

The article deals with the processes of ecologization of international law and international legal systems. Investigated the issues enshrined in international law principles and norms directed at protecting the environment and the development of international legal mechanisms that implement these standards.

Опубліковано
2011-03-27