ДОКТРИНА ПІНКЕРТОНА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ США

КРИТИЧНИЙ ОГЛЯД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

  • Є. Ю. Полянський
Ключові слова: кримінальне право США, відповідальність співучасників, об'єктивне ставлення у вину, уголовное право США, ответственность соучастников, объективное вменение, U.S. criminal law, criminal legal doctrines, liability of conspirators, imputed liability

Анотація

У статті автор звертається до специфіки доктрини Пінкертона — концепції відпо­відальності співучасників, що походить від судового прецеденту. Відповідно до концепції усі учасники злочину несуть повну відповідальність за незаплановану шкоду від злочину незалежно від ступеня участі в ньому. Такий підхід викликає обгрунтовані суперечки в науці, що, безумовно, потребує його перегляду.

 

The author applies to specific features of Pinkerton doctrine — a concept of imputed liability for conspirators, arisen from judicial case. According to the concept, the conspirators are liable for all consequences caused by criminal activity regardless to personal guiltiness and personal contribution. Such approach engenders controversy in science, and in fact — needs revision.

Опубліковано
2011-03-27