КЛАСИЧНА ЮРИДИЧНА ОСВІТА У ЦЕНТРІ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ СУСПІЛЬСТВА

  • В. В. Дудченко
Ключові слова: синкретизм права і етики, формулярна система права, природне й позитивне право, договірна природа справедливості, право претора, рекодифікація, синкретизм права и этики, формулярная система права, естественное и позитивное право, договорная теория справедливости, рекодификация, Syncretism of Law and Ethics, Formular Law System, Natural and Positive Law, Contractual Nature of Justice, Pretor's Right, Recodification

Анотація

З'ясовано сутність класичного у праві і проаналізовано його конкретні прояви як в історії зарубіжної юридичної освіти, так і нині. Аналізу було піддано синкретизм римсь­кого права і етики, формулярну система права, природне і позитивне право, договірну природу справедливості, право претора, рекодифікацію.

 

The essence of classics in law is determined together with its specific characteristics in the foreign legal education history and nowadays. Syncretism of roman law and ethics, formular law system, natural and positive law, contractual nature of justice, pretor's right, recodification were analyzed.

Опубліковано
2011-03-27