КРИЗА ТОЛЕРАНТНОСТІ

  • К. М. Вітман
Ключові слова: толерантність, мігранти, міграційна політика, міжетнічна взаємодія, толерантность, мигранты, миграционная политика, межэтническое взаимодействие, toleration, migrants, migration policy

Анотація

Досліджуються причини та контекст кризи толерантності, одного з підставових прин­ципів поліетнічного західноєвропейського суспільства.

 

The reasons and context of toleration crisis are investigated taking into consideration that toleration is foundation stone of poliethnic West European society.

Опубліковано
2011-03-27