СКАРБНИЦЯ ЯК КРИТЕРІЙ ТИПОЛОГІЇ ДЕРЖАВИ

  • Н. М. Крестовська
Ключові слова: данина, рента, ресурси, податок, податкова революція, корупція, дань, ресурсы, налог, налоговая революция, коррупция, tribute, rents, resources, tax, tax revolution, corruption

Анотація

На підставі способів мобілізації та розподілу державних коштів виокремлено такі типи публічної організованої влади, у тому числі — держави, як: данницький, рентний, податковий. Зроблений висновок про суспільно-договірний характер податку, що умож­ливлює переростання податкової держави у демократичну, правову, соціальну.

 

The author, basing on the methods of mobilization and allocation of public funds, specifically mentions the following types of organized public authorities, including states, as: tribute, rent, tax. It is concluded that social-contractual nature of the tax enables the transformation of the tax state into a democratic, legal, social state.

Опубліковано
2011-03-27