ДИНАМІКА КОНЦЕПЦІЇ РАДЯНСЬКОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ЇЇ В ОСНОВАХ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА СРСР 1991 Р.

  • Є. О. Харитонов
Ключові слова: цивілістика, цивілістична доктрина, радянська цивілістика, цивилистика, цивилистическая доктрина, советская цивилистика, civil law, doctrine of civil law, Soviet civil law

Анотація

У статті аналізуються зміни, які сталися у цивілістичній доктрині в останні роки існування СРСР, та їх відображення у Основах цивільного законодавства Союзу PCP та республік 1991 p., котрі виявилися вищим досягненням радянської цивілістики і були помітним етапом формування концепції сучасного цивільного права у державах, що виникли на пострадянському просторі (в тому числі в Україні).

 

The article examines the changes that occurred in tsyvilistychniy doctrine in recent years of the Soviet Union and their reflection in the Fundamentals of Civil Legislation of the USSR and republics in 1991, which were the highest achievement of the Soviet tsyvilistyky were noticeable step of forming the modern concept of civil law in the states that emerged post-Soviet space (including Ukraine).

Опубліковано
2011-03-27