КАТЕГОРІЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН У КОНТЕКСТІ ЦИВІЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН

  • О. І. Харитонова
Ключові слова: корпоративні правовідносини, цивільні організаційні правовідносини, корпоративные правоотношения, гражданские организационные правоотношения, corporate legal relationship, civil organizational relationship

Анотація

У статті дається характеристика цивільних організаційних правовідносин та корпо­ративних правовідносин, аналізується співвідношення цих категорій та розглядаються особливості цивільних установчих корпоративних правовідносин.

 

This article gives a description of civil organizational relationships and corporate relationships, analyzes the ratio of these categories and is considered especially civil statutory corporate relations.

Опубліковано
2011-03-27