ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ НОВОЇ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

  • І. І. Каракаш
Ключові слова: Основні напрями, Концепція, Стратегія, державна екологічна політика, Національний план дій, Основные направления, Концепция, Стратегия, государственная экологическая политика, Национальный план действий, Basic directions, concept, Strategy, state ecological policy, national plan of actions

Анотація

Стаття присвячена розгляду Основних засад (Стратегії) державної екологічної полі­тики України на період до 2020 року, що були затверджені Законом Україні від 21 груд­ня 2010 року та які у даний час визначають нові напрями державної екологічної політи­ки країни. З метою реалізації Стратегії урядом України був розроблений і затверджений Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки.

 

Article is dedicated to the examination of the basic directions (Strategy) of the state ecological policy of the Ukraine to the period until 2020, which were affirmed by the law of the Ukraine dated December 21, 2010, the determining at present new directions of the state ecological policy of the country. For the purpose of the realization of strategy the national plan of actions on the protection of natural environment during the years 2011-2015 is developed and affirmed by the government of the Ukraine.

Опубліковано
2011-03-27