ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ МИТНИХ ПОСЕРЕДНИКІВ В УКРАЇНІ

  • І. В. Міщенко
Ключові слова: митний посередник, митна справа, посередницька діяльність, таможенный посредник, таможенное дело, посредническая деятельность, customs intermediary, customs affair, intermediary activity

Анотація

Стаття присвячена аналізу загальних засад діяльності суб'єктів господарювання, що надають посередницькі послуги у галузі митної справи України. Автором узагальнюють­ся риси, ознаки, властиві митним посередникам, досліджується специфіка їх правового статусу, а також чинники, які її обумовлюють. Формулюється авторське визначення поняття «митний посередник».

 

The article is dedicated to the general principles of enterprises providing intermediary customs services. The author mentions the features and characters of customs intermediaries. Peculiarity of their legal status and causing factors are researched. The author's definition of category "customs intermediary" is given.

Опубліковано
2011-03-27