МЕХАНІЗМИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ

  • В. М. Дрьомін
Ключові слова: інститут, економічна злочинність, тіньова економіка, національна безпека, институт, экономическая преступность, теневая экономика, национальная безопасность, institutions, economic crime, shadow economy, national security

Анотація

У статті аналізується економічна злочинність та мехінізми інституціоналізації тіньо­вої економіки. Обґрунтовується, що процеси інституціоналізації економічних криміналь­них і тіньових практик повинні стати предметом вивчення економічної кримінології. Інституціоналізовані кримінальні практики у сфері господарської діяльності, тіньова еко­номіка у цілому як соціальний інститут створюють загрозу для національної безпеки і вимагають системних заходів протидії.

 

In the article, the economic crime in the sphere of economic activity and mechanisms of institutionalization of the shadow economy are examined. It is proven that the process of institutionalization of economic crime and shadow practices should be the subject of economic criminology. Institutionalized criminal practices in the sphere of economic activity, the shadow economy in general as a social institution threaten the national security and require a systemic of countermeasures.

Опубліковано
2011-03-27