НОРМАТИВНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ПРАВОВИХ САНКЦІЙ

ТЕОРЕТИЧНИЙ ЗМІСТ

  • Л. І. Заморська
Ключові слова: норма права, нормативність права, санкція правової норми, структура норми права, нормативность права, санкция правовой нормы, структура нормы права, legal norm, normativeness of law, approval of legal norm, structure of legal norm

Анотація

У статті висвітлено проблемні аспекти розуміння поняття «санкція» як структурного елемента правової норми та визначено нормативну основу її взаємодії з іншими елемен­тами в структурі правової норми (гіпотезою та диспозицією). Зроблено також висновок, що особливим значенням санкції є те, що вона виступає своєрідним атрибутом правової норми, на відміну від інших її структурних частин, без санкції правова норма позбавлена сили.

 

In the article the problem aspects of understanding of the concept «sanctions» are reflected as a structural element of legal norm and normative basis of its co-operating with other elements in the structure of legal norm (by hypothesis and disposition). Drawn conclusion, that the special value of sanction is that it comes forward as an original attribute of the legal norm, unlike other its structural parts, without sanction the legal norm is deprived its force.

Опубліковано
2011-03-27