ПРИЗНАЧЕННЯ НАУКИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА

ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ І ТРАКТУВАННЯ

  • В. В. Хохуляк
Ключові слова: призначення науки фінансового права, наука фінансового права, фінансове право, предназначение науки финансового права, наука финансового права, финансовое право, setting of science of financial law, science of financial law, financial law

Анотація

У статті досліджуються проблеми визначення мети і призначення науки фінансового права. Розкривається зміст існуючих підходів до розуміння призначення науки фінансо­вого права. Характеризуються суб'єктивні та об'єктивні фактори впливу науки фінансо­вого права на правову та суспільну практику.

 

In the article the problems of determination of purpose are probed setting of science of financial law. Maintenance of the existent going opens up near understanding of setting of science of financial law. The human and objective factors of influence of science of financial law are characterized on legal and public practice.

Опубліковано
2011-03-27