ПРОСТОРОВА ОСНОВА МІСЬКОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ

  • О. С. Мельничук
Ключові слова: міська правосвідомість, міський правовий простір, територіальна правова ідеологія, територіальна правова психологія, городское правосознание, городское правовое пространство, территориальная правовая идеология, территориальная правовая психология, urban legal consciousness, urban legal space, territorial legal ideology, territorial legal psychology

Анотація

У статті з позицій загальнотеоретичної юриспруденції виводиться категорія міської правосвідомості. Обґрунтовується просторовий критерій для додаткової класифікації категорії правосвідомості на міську, периферійну та національну. Виділяються і визна­чаються структурні елементи міської правосвідомості: просторова (територіальна) ідео­логія і просторова (територіальна) психологія.

 

In the article from the points of general theoretical jurisprudence the category of urban legal consciousness is based. The space criteria of legal consciousness classification on urban, peripheral and national is grounded. The structural elements of urban legal consciousness are defined: space (territorial) ideology and space (territorial) psychology.

Опубліковано
2011-03-27