Економічні злочини: сутнісні ознаки та криміналістичний аналіз їх вчинення

  • М. М. Забарний
Ключові слова: злочини у сфері економіки, тіньова економіка, латентність, криміналістичний аналіз, зловживання службовим становищем, корисливий злочин

Анотація

Стаття присвячена розкриттю питань економічної злочинності. Досліджено ознаки злочину як фундаментальних категорій, що мають вагоме значення під час здійснення пізнання обставин злочину, а тому на основі аналізу наукових праць вчених досліджено механізм вчинення злочинів у сфері економіки та виокремлено їх сутнісні ознаки для запровадження ефективної системи розслідувань таких правопорушень.

До ознак економічної злочинності належать: тривалий характер; характеризується високою затримкою; складається зі злочинних дій суб'єктів господарювання; зазіхає на порядок управління економікою; вчинена фізичними особами (це пояснюється тим, що за кримінальним законодавством суб'єктом злочину може бути лише фізична особа); тісний зв'язок з організованою злочинністю, корупцією та тіньовою економічною діяльністю; формує напівкримінальний менталітет у громадян держави; завдає значної шкоди державі, суспільству або окремим громадянам.

Механізм здійснення даного виду злочину передбачає ряд протиправних дій, серед них: закупівля товарів у кількості, яка не відповідає потребам; проведення конкурсних торгів із залученням підставних осіб; отримання винагороди керівниками установ за надання необгрунтованої переваги під час вибору переможця тендера; внесення завідомо неправдивих відомостей до фінансово-бухгалтерських документів. Для здійснення вищевказаних операцій здійснюється комплекс дій, які в кінцевому результаті призводять до незаконного збагачення за рахунок державних коштів. У криміналістичній літературі злочини в галузі економіки розглядаються як певна технологія злочинного збагачення, в якій розрізняють основні та вторинні злочини.

До основних економічних злочинів належать злочини, вчинені безпосередньо з метою вилучення чужих грошей чи іншого майна. Вторинними економічними злочинами слід вважати такі, які безпосередньо не забезпечують матеріального вигоди злочинцю, але є способом вчинення основного злочину або його приховування. За своєю суттю злочини у сфері економіки спрямовані на вилучення грошей та інших цінностей і пов'язані з порушеннями встановлених законом норм. Відповідно до Кримінального кодексу України до злочинів у сфері економіки можуть бути віднесені шахрайство, вилучення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, а до вторинних економічних злочинів належить легалізація (відмивання) грошей та іншого майна, одержаних унаслідок злочинної діяльності.

Посилання

Кравчук С.Й. Економічна злочинність в Україні. URL : http://westudents.com.ua/knigi/116-ekonomchna-zlochinnst-v-ukran-kravchuk-sy.html.

Меденцев A.M. Характеристика предмета та умов вчинення злочинів у сфері державних закупівель. URL : http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc8/65.pdf.

Пчеліна О.В. Механізм вчинення економічних злочинів. Право і Безпека. 2009. № 4. С. 118-122.

Степанюк Р.Л. Типові технології злочинної діяльності в бюджетній сфері України. Форум права. 2011. № 1. С. 977-981.

Харко Д.М. Кримінологічні проблеми щодо визначення поняття та ознак сучасної економічної злочинності як фактора тінізації економіки України. URL : http://www.apdp.in.ua/v55/119.pdf.

Опубліковано
2019-02-06