Територіальні громади та об’єднані територіальні громади в Україні

  • Н. В. Мішина
Ключові слова: територіальна громада, об'єднана територіальна громада, місцеве самоврядування, муніципальне управління, самоорганізація населення, населення

Анотація

На сучасному етапі муніципальної реформи в аспекті задіяності у її процесах територіальних громад найбільшу увагу привертають об'єднані територіальні громади. Однак слід зауважити, що попри наявність цього поняття («об'єднана територіальна громада») у законодавстві та у наукових публікаціях, навряд чи можна уважати його коректним. Варто підкреслити, що територіальна громада як така є самодостатньою одиницею - елементом системи місцевого самоврядування. У зв'язку з цим представляється вірним вести мову про те, що територіальні громади об'єднуються для здійснення місцевого самоврядування та оптимізації публічного управління - надання адміністративних, освітніх, медичних, інших послуг. Також доцільним є вести мову про територіальні мікрогромади. Але, на наш погляд, якщо територіальна громада об'єднується для здійснення місцевого самоврядування та оптимізації публічного управління, то слід вести мову про «територіальну громади, що об'єдналась для оптимізації публічного управління», а не про «об'єднану територіальну громаду». Добровільне об'єднання територіальних громад не призводить до зміни статусу населених пунктів як сільської чи міської місцевості. Вчені поки що не приділяють достатньо уваги цьому термінологічному питанню, однак воно є важливим для формування належного тезаурусу муніципального законодавства та науки муніципального права. У статті автор обстоює тезу, що, попри наявність поняття «об'єднана територіальна громада» у законодавстві та у наукових публікаціях, навряд чи можна уважати його коректним. Обґрунтовується справедливість твердження, що територіальні громади об'єднуються для здійснення місцевого самоврядування та оптимізації публічного управління - надання адміністративних, освітніх, медичних, інших послуг. Також доцільним є вести мову про територіальні мікрогромади. Але якщо територіальні громади об'єднуються для здійснення місцевого самоврядування та оптимізації публічного управління, то слід вести мову про «територіальні громади, що об'єднались для оптимізації публічного управління», а не про «об'єднані територіальні громаду».

Посилання

Mishyna N.V. Local Government and the Doctrine of Separation of Powers. Юридический вестник. 2004. № 4. С. 100-103.

Мішина Н.В. Муніципальна реформа в Україні: стан і перспективи. Право України. 2018. № 4. С. 126-138.

Мішина Н.В. Органи самоорганізації населення та середовище проживання. Державне управління: теорія та практика. 2006. №2. URL: http://www.academy.kiev.ua/ej4/txts/ REGIONALNE/06mnvnjs.pdf.

Мішина Н.В. Муніципальна реформа в Україні: стан і перспективи. Право України. 2018. № 4. С. 126-138.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року. Відомості Верховної Ради України. 1997. N 24. Ст. 170.

Опубліковано
2019-02-06