Проблемні питання оподаткування фізичних осіб у контексті правосуб’єктності податкових агентів

  • В. А. Пригоцький
Ключові слова: податковий закон, податкові правовідносини, суб'єкт оподатковування, податковий агент, правосуб'єктність, принципи резиденства та територіальності

Анотація

У цій статті розглядається взаємозалежність та співвідношення правосуб'єктності податкових агентів та оподаткування фізичних осіб.

Розглядається дефініція правоздатності як властивість особи мати права та нести обов'язки, що визначаються законом та є специфічною властивістю юридичних осіб. Указується на специфічність правоздатності у галузі податкових відносин і зокрема її особливість для податкових агентів.

Цю особливість розглянуто з огляду на засади справедливості, як обов'язкову умову існування системи оподаткування. При цьому взято до уваги, що принципи резиденства та територіальності під час сплати податків безпосередньо впливає на визначення об'єкту податку та його суб'єктного складу.

За текстом розглядаються деякі особливості податкових агентів як осіб, на яких покладено обов'язок розраховувати, утримувати і перераховувати до бюджету податок з доходів фізичних осіб, ПДВ, акцизний податок тощо. Разом із цим податкові агенти не ототожнюються із платниками податків, тобто особами, які безпосередньо мають об'єкти оподаткування.

Так, наголошується, що у визначених законом випадках податкові агенти - це фактично посередники між бюджетом держави та платником, який має об'єкт оподаткування. Для виконання цієї функції податкові агенти застосовують податкові ставки, указані у податковому кодексі. Зокрема, ставка податку на доходи фізичних осіб для оподаткування нарахованих (отриманих) доходів становить 18% до бази оподаткування. У податковому кодексі застосовується принцип єдиної ставки податку, за винятком, коли застосовується менший розмір ставки. Усі вказані випадки визначені у ст. 167 «Ставки податку» ПК України. Зокрема, ставка податку може становити 5% та 0%.

При цьому закон не диференціює різні ставки оподаткування до розміру доходу платника податку. Різні ставки застосовуються до різних видів доходу, що визначено у ст. 167.

Розглянувши поставлені питання, зроблено висновок, що для досягнення соціальної справедливості бажано ввести прогресивну шкалу оподаткування для фізичних осіб, які мають доходи значно вищі за середні по державі. Така шкала може компенсувати певні складнощі в деяких елементах оподаткування.

Посилання

Основы налогового права: Учебно-методическое пособие. Под ред. С.Г. Пепеляева. Москва : Инвест Фонд, 1995. 496 с.

Цыпкин С.Д. Доходы государственного бюджета СССР: правовые вопросы. Москва : Юридическая литература, 1973. 360 с.

Про податок на додану вартість. Закон України від 3 квітня 1997 р. № 168/97-ВР. Офіційний вісник України. 1997. № 18.

Про податок з доходів фізичних осіб. Закон України від 22 травня 2003 р. № 889-ІУ // Офіційний вісник України. 2003. № 28.

Про акцизний збір. Декрет Кабінету Міністрів від 26 грудня 1992 року № 18-92. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 10. С. 82.

Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року. Голос України. 2010. № 229.

Налоговое право Украины : учебное пособие / под ред. проф. Н.П. Кучерявенко. Харьков : Легас, 2004. 488 с.

Опубліковано
2019-02-06