Окремі проблеми визначення ефективності правового регулювання та ефективності його механізму з урахуванням їх проявів у сфері прикордонної безпеки України

  • О. Б. Ганьба
Ключові слова: ефективність правового регулювання, ефективність механізму правового регулювання, результат правового регулювання, сфера прикордонної безпеки України, Державна прикордонна служба України

Анотація

У статті аналізуються підходи різних науковців щодо визначення ефективності правового регулювання та його механізму як загальнотеоретичних категорій і проявів їх ефективності у сфері прикордонної безпеки України.

Автором наголошується, що більшість науковців обмежується висвітленням ефективності тільки правового регулювання загалом, оминаючи увагою проблему ефективності його механізму. Акцентується також увага, що окремі дослідники у своїх наукових працях взагалі ігнорують висвітлення як ефективності правового регулювання, так і ефективності його механізму.

У роботі пропонуються чинники, з допомогою яких визначається ефективність правового регулювання і його механізму різними науковцями. Одночасно перелічуються фактори, які знижують таку ефективність. Серед них автор, насамперед, називає такі: відставання нормотворчості від нових викликів і загроз, що мають місце у сфері прикордонної безпеки України; складність і багаторівневість застосування норм права в зазначеній сфері; стан правової свідомості та правової культури суб'єктів правореалізаційної діяльності, а також сучасний стан економічного, політичного та правоохоронного розвитку суспільства та держави загалом; якість кадрового забезпечення право-регулятивної діяльності органів публічної влади тощо.

Стверджується, що категорії «ефективність правового регулювання» та «ефективність механізму правового регулювання» не є тотожними, а для аргументації зазначеного твердження автором пропонуються п'ять позицій розмежування досліджуваних ефективностей.

Насамкінець, у роботі акцентується увага на тому, що доведення відсутності тотожності між ефективністю правового регулювання та ефективністю механізму правового регулювання дасть можливість у подальшому використовувати зазначені оціночні поняття як різнойменні, хоча тісно пов'язані між собою.

Опубліковано
2019-02-06