Полігамія в Індії: ґендерно-правовий аспект

  • Н. В. Аніщук
Ключові слова: Індія, полігамія, ґендерна рівність, ґендерна дискримінація, права жінок, закон про шлюб

Анотація

Стаття присвячена дослідженню полігамії в Індії, яка розглядається у контексті питань Тендерної рівності та Тендерної дискримінації у шлюбі. Ґендерно-правовий аналіз, покладений в основу дослідження, дає змогу подивитися на проблему полігамії з позиції прав жінок. Наводиться позиція, згідно з якою інститут багатоженства ототожнюється з обмеженням прав і свобод жінок. Констатується, що досі багато західних дослідників і представників міжнародних правозахисних і неурядових організацій ототожнюють полігамію із соціальною несправедливістю і порушенням прав жінок.

На увагу заслуговує Індія, яка провела правові реформи з метою встановлення Тендерної рівності у шлюбі. Сучасна Індія вибрала правовий курс на перехід від полігамії до моногамії, а це сприятиме насамперед захисту прав індійських жінок у шлюбі. Полігамія -санкціонована суспільством можливість чоловіка або жінки мати декілька шлюбних партнерів одночасно. Інакше кажучи, полігамія - багатошлюбність. Може виступати у формі полігінії (коли чоловік має кілька жінок) чи поліандрії (коли жінка має кілька чоловіків).

До недавнього часу у шлюбно-сімейному праві Індії поряд із моногамією допускалися обидва варіанти полігамії: полігінія та поліандрія. В Індії полігамія законодавством була дозволена. Число дружин було визначено Законами Ману для кожної варни. Інститут багатоженства був поширений серед більшості громад на території країни й особливо в індійських князівствах. Звичай полігамії належав до вищих верств суспільства. Бідні люди дуже рідко мали декілька дружин - тільки якщо у першої не було дітей або вона була хвора, одружувалися вдруге.

В Індії полігінія зберігалася протягом багатьох століть. Проте з часом інститут багатоженства почав поступово витіснятися моногамним шлюбом. Перші кампанії щодо скасування полігінії розгорнулися у ХІХ ст. У статті аналізується розвиток законодавства Індії щодо ліквідації полігамії. Окрему увагу приділено питанню поліандрії в Індії, яка практикується у деяких народів. Зазначається, що це явище характерне для бідних верств суспільства. Робиться висновок, що де-юре в ХХІ ст. для всіх громадян Індії встановлене загальне сімейне право, а це означає моногамію у шлюбі. Проте де-факто зберігаються полігамні шлюби, попри закріплення принципу Тендерної рівності на конституційному рівні.

Посилання

1. Беликова К.М. Некоторые аспекты брачно-семейных отношений с позиции судов. URL: //e-notabene.ru.
2. В Индии в связи с дефицитом невест начала процветать полиандрия - одна жена на трех братьев. URL: sedmitza.ru/text/9224775.
3. Власти Индии намерены запретить исламскую практику многоженства. URL: //densegodnya.ru.
4. Глиняный В.П. Правовое положение замужней женщины с древнего времени и до конца XIX в. Одесса : Юридична література, 1999. 304 с.
5. Древнее ведическое сказание Рамаяна. Арийский цикл. Москва : Амрита-Русь, 2016. 592 с.
6. Крестовська Н.М., Цвіркун О.Ф. Історія держави і права зарубіжних країн : хрестоматія-практикум. Закони Ману. Харків : Одіссей, 2010. С. 32-61.
7. Зелькина А. Женщины за многоженство. Преимущества и недостатки полигамии. URL: lenta. ru.
8. Индия запретила мусульманам многоженство. URL: mignews.com.
9. Кама Сутра / пер. с англ. Н. Роговой. Санкт-Петербург : Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. 224 с.
10. Краснова М.Н. Влияние кастового строя и гендерных установок на формы брака в Древней Индии. URL: //cyberleninka.ru.
11. Ляшенко Е.Н. О формах брака по древнеиндийским источникам. URL: //cyberleninka.ru.
12. Максимов А. Этнографические труды. Москва : Studi Aids, 2019. 325 с.
13. Махабхарата. Маусала-парва. Махапрастханика-парва. Москва : Ганга, 2016. 216 с.
14. Многоженство по-индийски: в самой большой семье в мире 1 муж, 39 жен и 95 детей. URL: //kulturologia.ru.
15. Мусульман будут увольнять за полигамию. URL: //ansar.ru.
16. Рождественская Е.С. Первые изменения в брачно-семейном законодательстве Индии XX века - специальный закон о браке 1954 года. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Право». 2016. Випуск 21. С. 32-35.
17. Успенская Е.Н. Антропология индийской касты. Санкт-Петербург : Наука, 2010. 558 с.
18. Успенская Е.Н. Раджпуты. Рыцари средневековой Индии. URL: coolib.com.
19. Шевченко З.В. Словник Тендерних термінів. Черкаси : Видавець: Чабаненко Ю., 2016. URL: //a-z-gender.net.
20. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.М. Шемшученко (голов. редкол.) та ін. т. 4: Н-П. 2012. 720 с.
21. Юрлова Е.С. Женщины в индийской семье. Этнографическое обозрение. 1991. № 1. С. 97-106.
22. Юрлова Е.С. Женщины Индии. Традиции и современность. Москва : Институт востоковедения РАН, 2014. 520 с.
Опубліковано
2021-01-18