Інститут похідного позову в Англії та Уельсі

  • О. А. Чабан
Ключові слова: прецедент, загальне право, акціонер, учасник, посадова особа, директор, обмежена відповідальність, необмежена відповідальність, судовий захист

Анотація

У роботі досліджується інститут похідного позову в Англії та Уельсі з моменту виникнення цього виду позову в прецедентному праві до моменту закріплення процедури подання похідного позову Законом про Компанії 2006. Аналізуються активні та пасивні суб'єкти зазначеного позову, його визначення та процедура подання. Огляд судової практики дає змогу визначити момент виникнення досліджуваного виду позову в системі загального права та особливості здійснення права на захист інтересів компанії шляхом подання позову учасником (акціонером) компанії від імені компанії станом на сьогодні.

Досліджене прецедентне рішення XIX століття - Foss v Harbottle (1843), яке відіграло значну роль не тільки у формуванні основних засад корпоративних відносин, а й у становленні інституту похідного позову в Англії та Уельсі. Це пояснюється тим, що одночасно з основними правилами функціонування корпоративних відносин між учасниками (акціонерами) компанії та посадовими особами компанії встановлювались і винятки. Зазначені винятки і стали підґрунтям для розвитку такого позову, як похідний.

Наукову увагу зосереджено і на судовій практиці Англії та Уельсу, яка сформувалась у вирішенні спорів, що виникають із зазначеної сфери суспільних відносин протягом останніх років. Сучасна судова практика свідчить про комплексне застосування як нормативно-правових актів, так і правил, вироблених загальних правом, задля вирішення спорів між учасниками (акціонерами) компанії та її посадовими особами, іншими учасниками.

Слід зазначити, що для подання похідного позову в Англії та Уельсі заявнику спочатку необхідно отримати згоду суду. Процедура отримання зазначеної згоди може відбуватись у два етапи, протягом яких суд досліджує різні моменти матеріального права, якими регулюються корпоративні відносини. Якщо норми закону не врегульовують те чи інше питання, аналізуються наявні прецедентні рішення. Яскравим прикладом цього є рішення у справі For England v Nick Sellman Holdings Ltd, Bromham Road Development Ltd.

У роботі зроблено висновки та сформульовано напрям для подальшої наукової розвідки шляхом проведення дослідження правового регулювання похідного позову в Україні та Англії і Уельсі шляхом порівняльно-історичного методу.

Посилання

1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту прав інвесторів : Закон України від 07.04.2015 р. № 289. VIII. Голос України. 2015. 13 травня. № 82. URL: https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/289-19#Text.
2. Господарський процесуальний кодекс України : Кодекс України, Закон від 06.11.1991 р. № 1798-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text.
3. Companies Act 2006. URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents.
4. The Legal System of the United Kingdom. The Chartered Institute of Legal Executives. URL: https://www.cilex.org.uk/about_cilex/about-cilex-lawyers/what-cilex-lawyers-do/the-uk-legal-system#:~:text=Civil%20law%20covers%20such%20areas,against%20society%20as% 20a%20whole.
5. 125th Practice Direction Update to the Civil Procedure Rules. URL: https://www.justice.gov.uk/ courts/procedure-rules/civil.
6. Criminal Procedure Rules and Practice Directions 2020. URL: https://www.gov.uk/ guidance/rules-and-practice-directions-2020.
7. Gareth Baker, Samantha Hacking. Statutory Derivative Claim Regime: Ten years on. 2017. URL: https://gowlingwlg.com/en/insights-resources/articles/2017/statutory-derivative-claim-regime-ten-years-on/?utm_source=Mondaq&utm_medium=syndication&utm_campaign=LinkedIn-integration.
8. Cinematic Finance Ltd v Ryder and others (2010) EWHC 3387 (Ch) Case No. IHC 468/10. URL: https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2010/3387.html.
9. Iesini v Westrip Holdings Ltd (2009) EWHC 2526 (Ch) Case No. 15804/09 URL: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2009/2526.html.
10. Gareth Baker, Samantha Hacking. Statutory Derivative Claim Regime: Ten years on. 2017. URL: https://gowlingwlg.com/en/insights-resources/articles/2017/statutory-derivative-claim-regime-ten-years-on/?utm_source=Mondaq&utm_medium=syndication&utm_campaign=LinkedIn-integration.
11. Boyle A.J. Minority Shareholders' Remedies. Excerpt. URL: http://assets.cambridge.org/
97805217/91069/excerpt/9780521791069_excerpt.pdf.
12. Homes for England v Nick Sellman Holdings Ltd, Bromham Road Development Ltd (2020) EWHC 936 (Ch) Case No. CH-2019-000215. URL: https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2020/936.html.
Опубліковано
2021-01-19