Гендерно-правові реформи в Литовській Республіці

  • Н. В. Аніщук
Ключові слова: Литовська Республіка, гендерно-правові реформи, гендерне законодавство, права жінок, гендерна рівність, гендерна дискримінація, рівні можливості

Анотація

Стаття присвячена дослідженню гендерно-правових реформ у Литовській Республіці, які розглядаються у контексті питань щодо гендерної рівності та тендерної дискримінації. Литва за рівнем тендерного розвитку входить до тих європейських країн, що активно діють у напрямах забезпечення рівноправ'я статей у всіх сферах суспільства. Аналізується гендерно-правовий досвід цієї країни у політичній, соціально-економічній та інших сферах життя литовського суспільства.

Литовська Республіка на конституційному рівні закріпила принцип гендерної рівності. У Литві розроблені спеціальні законодавчі механізми, що захищають права жінок. Вони впливають на зміну старих і створення нових законів, що регулюють гендерні питання. В Литві створена спеціальна установа з гендерних питань — Служба контролера рівних можливостей. У парламенті працює жіноча група. Відкриті центри із вивчення гендерних проблем. У суспільстві ведеться конструктивний діалог із цих питань. Все це вказує на позитивні зміни щодо гендерних питань у правовому житті Литовської Республіки.

Основну увагу приділено аналізу Закону Литовської Республіки Про рівні можливості. Висвітлено питання щодо розроблення та прийняття цього Закону, розкрито основні його положення. Зазначається, що для забезпечення вищезгаданого Закону Сейм Литовської Республіки заснував Службу контролера рівних можливостей. Ця служба є самостійним державним інститутом, що підзвітна Сейму. її діяльність засновується на принципі демократизму, законності, неупереджності і справедливості. Служба контролера рівних можливостей стежить за реалізацією закріпленої в Конституції Литовської Республіки рівності прав і можливостей чоловіків і жінок, за виконанням Закону про рівні можливості.

Для забезпечення гендерної рівності було внесено зміни до литовського законодавства. Були скасовані положення, що сприяють дискримінації жінок. У рамках Національної програми забезпечення жінок рівними правами прийнято антидискримінаційні заходи у сферах працевлаштування, освіти і науки, політики, охорони здоров'я. Ведеться робота щодо викорінення торгівлі жінками і насилля над ними.

У висновку акцентується увага на тому, що гендерно-правовий досвід Литовської Республіки може бути використано Україною під час удосконалення її гендерного законодавства та забезпечення рівних можливостей жінок і чоловіків в усіх сферах життєдіяльності суспільства.

Посилання

1. Богданов Андрей. Литва стала лидером в Балтии по числу женщин среди членом правительства / [Електронний ресурс] / Андрей Богданов . — Режим доступу: https://lt.sputniknews.ru/society/20200308/11546803/Litva-stala-liderom.
2. В Литве рассказали, почему женщины зарабатывают меньше / [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://lt.sputniknews.ru/society/20201003/13230719/V-Litve-rasskazali-pochemu-zhenschiny-zarabatyvayut-menshe.html.
3. Главное — половой признак. Как в Литве процветает гендерное неравенство / [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://baltnews.lt/mir_novosti_/20191231/1019673408/Glavnoe--polovoy-priznak-Kak-v-Litve-protsvetaet-gendernoe-neravenstvo.html.
4. Закон Литовської Республіки про рівні можливості від 1 грудня 1998 року // Мельник Т. М. Міжнародний досвід гендерних перетворень. — К.: Логос, 2004. — С. 153-159.
5. Закон Литовской Республики от 18 ноября 2003 года / [Електронний ресурс] — Режим доступу: https: e-seimas. Irs.It/ portal/legalAct/it/TAD.
6. Конституция Литовской Республики от 25 октября 1992 года // Конституции государств Европы: В 3 т. Т. 2 / Под общей редакцией Л. А. Окунькова. — М.: Изд-во НОРМА, 2001. — С. 332-362.
7. Литва борется за гендерное равенство на законодательном уровне / [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://news.un.org/ru/story/2005/03/1066541.
8. Мяшкаускас А. Устои политики равных возможностей в Законе о равных возможностях женщин и мужчин / А. Мяшкаускас // Рівність жінок і чоловіків в Україні: правові аспекти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Україна, Київ, 20-21 листопада 2000 р. — К., 2001. — С. 113-122.
9. По инициативе Президента в июне в Вильнюсе соберутся женщины - мировые лидеры / [Електронний ресурс] — Режим доступу: https: //www.lrp.lt/ru/press-centr/soobscenija-dlja-pressy/po-iniciative-prezidenta-v-ijune-v-vilnjuse-soberutsja-zensciny-mirovye-lidery/29587.
10. Права женщин в Литве в докладе Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин ООН / [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://ru.efhr.eu/2014/08/18/prava-zhenshhin-v-litve-v-doklade-komitet.
11. Президент: Литва будет лидером в вопросах гендерного равенства / [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://www.lrp.lt/ru/press-centr/novosti/prezident-litva-budet-liderom-v-voprosach-gendernogo ravenstva /7746.
12. Слабый пол жесткой руке не помеха. Три женщины, перевернувшие лодку балтийского единства / [Електронний ресурс] — Режим доступу: www.google.com.ua/amp/s/baltnews.ee.
Опубліковано
2021-07-26