Шкідливі програми в контексті розуміння комп'ютерної вірусології та техніко-правової змагальності: міждисциплінарне дослідження

  • М. Д. Василенко
  • В. О. Рачук
  • В. М. Слатвінська
Ключові слова: шкідливі програми, комп'ютерна вірусологія, кіберпростір, захист інформації, законодавство, техніко-правова змагальність

Анотація

У статті досліджено міждисциплінарні зв'язки під час виявлення шкідливих програм, що складають систему комп'ютерної вірусології. Показано, яким чином залежно від механізму дії шкідливих програм їх поділяють на відповідні класи (комп'ютерні віруси, «хробаки», троянські коні, «кейгени», «кряки» «дропери», бекдори, рекламні модулі, руткіти, «загарбники паролів» тощо). Розглянуто процес зараження вірусом програмних файлів. Найбільш відомими серед знаних «шкідників» виділено комп'ютерні віруси, які являють собою невеликі програми і мають властивість поширення і самовідтворення в комп'ютерних системах. Знання механізмів дії «шкідників», зокрема вірусів, дозволяє ефективно організувати протидію їм, звести до мінімуму вірогідність зараження і втрат від їх дії. Відзначено особливості троянських програм, які завдають руйнівні дії незалежно від умов, в яких вони діють. Так, вони нищать інформацію на дисках при кожному запуску, «завішують» систему тощо. Обговорено ефективність заходів у сфері організованої кіберзлочинності, визначаю чи межу між технічною та правовою складниками загалом та в боротьбі з нею. Показано, що рівні технічного захисту законодавчо не завжди встановлюються шляхом введення спеціальних стандартів. Однак простежується взаємодія рівня розвитку технічних засобів й технологій та інформаційного законодавства. Визначається, що випереджальні темпи розвитку технічної складової в суспільстві дедалі тільки посилюються. Зазначено, що законодавчий рівень «запрограмований» на постійне відставання від технологічного розвитку галузі. Наголошено на тому, що злочини у сфері комп'ютерної обробки інформації характеризуються високою скритністю, труднощами збору доказів по встановленню фактів їх здійснення, складністю доведення в суді. Приділено увагу міждисциплінарним зв'язкам між шкідливими програмами, комп'ютерною вірусологією та техніко-правовою змагальністю.

Посилання

1. Бойко В.Д., Василенко М.Д., Золотоверх Д.С. Безпека комп'ютерних систем в контексті законодавства та запобігання кіберзагрозам. Юридичний вісник. О. : ВД «Гельветика». 2019. № 2. С. 70-76.
2. Actions to be performed on infected objects. Лабораторія Касперського : веб-сайт. URL: https://web.archive.org/web/20150809113716; http://latam.kaspersky.com/knowled-gebase-article/1526
3. Ясенев В.Н. Конспект лекций по информационной безопасности. Нижний Новгород: Изд. НГУ им. Н.И. Лобачевского. 2017. 252 с.
4. Василенко М.Д. Підвищення стану кібербезпеки інформаційно-комунікаційних систем: якість в контексті удосконалення інформаційного законодавства. Юридичний вісник. О. : ВД «Гельветика». 2018. № 3. С. 17-34.
5. Василенко М.Д., Золотоверх Д.С., Рачук В.О. Кібербезпека: кіберзагрози та захищеність технічних (інформаційних) систем. Кібербезпека в сучасному світі: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 29 листопада 2019 р.) / за ред. О. В. Дикого. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 77-81.
6. Василенко М.Д., Козін О.Б., Право в теорії ризиків: генеза ризиків від правової до інфо-маційної складових (інституційний підхід). Юридичний вісник. - О. : ВД «Гельветика». 2019. № 4. С. 43-51.
7. Коваленко Д.М., Олещенко Л.М., Юрчишин В.Я. Деякі питання безпеки в інформаційних системах. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Т. 29 (68). Ч. 1. № 3. 2018. С. 141-145.
8. Гломозда Д. Комп'ютерна вірусологія : навчальний посібник. Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. 116 с.
9. Савенко О.С. Теорія та практика створення розподілених систем виявлення зловмисного програмного забезпечення в локальних комп'ютерних мережах. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти - Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2019. 425 с.
10. Прищепа О., Доценко О. Огляд статичних методів аналізу зловмисного програмного забезпечення. Комп'ютерні науки та кібербезпека. 2020. № 2. C. 15-24.
11. Лисенко С.М., Щука Р.В. Аналіз методів виявлення шкідливого програмного забезпечення в комп'ютерних системах. Вісник Хмельницького національного університету. 2020 № 2. (283). С. 101-107.
12. Баландіна Н.М., Слатвінська В.М. Інформаційна культура інформатизованого суспільства. Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру: у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Т. 1. С. 616-618.
13. Невідомий вірус зібрав величезну базу даних з особистими файлами. URL: https:// tech.24tv.ua/nevidomiy-virus-zibrav-velicheznu-bazu-danih-novini-tehnologiy_n1656434
Опубліковано
2021-07-26