Здійснення фінансового нагляду в умовах цифрової трансформації на прикладі Німеччини

  • А. В. Марущак
Ключові слова: цифрові права, банківський контроль, банківський нагляд, BaFin, цифровізація суспільства

Анотація

Наукове дослідження присвячене аналізу впливу діджиталізації на реалізацію контрольних повноважень центральним органом нагляду за фінансовими послугами у Німеччині. Охарактеризовані наслідки, що спричинює використання інформаційно-комунікаційних технологій у сфері надання банківських послуг. Обuрунтовано зростаючу роль інноваційних технологій та їх вплив на новації у законодавстві.

Поширеність інформаційних та комунікаційних технологій у сучасному світі робить практично неможливим ведення повсякденного життя без цих технологій. Нині важко назвати сферу суспільного життя, якої б не торкнулась діджиталізація, яка являє собою перетворення даних у цифровий формат із застосуванням технологій. Адаптація цифровіза-ції є дуже важливою, зокрема, і для банківського сектору.

Справжнім викликом для всієї діяльності, що здійснюється у банківській сфері, стала пандемія COVID-19. Вона створила економічну кризу, яка продовжує зростати через невідповідність між попитом та пропозицією, зміну поведінки покупців та зменшення мобільності людей та товарів. У такий час банки, відповідальні за управління коштами, кредитування та здійснення платежів, повинні підтримувати свої послуги на належному рівні, щоб допомогти людям, які стикаються з певними негайними потребами. Однак робота зі зменшеною кількістю працівників та збільшенням їх навантаження не є ефективним вирішенням проблеми, якщо фінансові установи не застосовують цифрові технології у своїх повсякденних процесах.

Яскравим прикладом здійснення ефективного фінансового нагляду та його високої результативності серед європейських країн є діяльність німецького фінансового наглядового органу - BaFin.

Завдання BaFin - створити міцну основу для довіри населення, яка б сприяла захисту та розвитку належного функціонування, стабільності та цілісності Німеччини як фінансового центру в рамках європейських інтеграцій та міжнародного співробітництва, а також захисту колективних інтересів споживачів.

Посилання

1. Латковська Т.А., Марущак А.В., Олексій У.О. Правові та теоретичні проблеми визначення Інтернет-банкінгу в Україні. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. Львів. 2021. № 1(36). С. 27-34.
2. The Lisbon Treaty on the Functioning of the European Union & comments Part 3 / Union policies and internal actions Title VIII : вебсайт. URL: https://www.lisbon-treaty.org/files/and-internal-actions_vbu88guqxkbnuwz3mkcdcs.html (дата звернення: 12.07.2021).
3. Directive 2006/48/ec of the European Parliament and of the Council. Вебсайт. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/txt/?uri=celex:32006l0048 (дата звернення: 12.07.2021).
4. Directive 2006/49/ec of the European Parliament and of the Council. Вебсайт. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/txt/?uri=celex:32006l0049 (дата звернення: 12.07.2021).
5. Directive 2004/39/ec of the European Parliament and of the Council. Вебсайт. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/txt/?uri=celex:32004l0039 (дата звернення: 12.07.2021).
6. Directive 2010/78/eu of the European Parliament and of the Council. Вебсайт. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-ontent/en/txt/?uri=uriserv:oj.l_.2010.331.01.0120.01.eng (дата звернення: 12.07.2021).
7. Directive 2009/l10/ec of the European Parliament and of the Council. Вебсайт. URL: http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:l:2009:267:0007:0017:en:pdf (дата звернення: 12.07.2021).
8. Gesetz bber das kreditwesen (kreditwesengesetz - kwg). Вебсайт. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/kredwg/gesamt.pdf (дата звернення:
12.07.2021).
9. Gesetz bber die beaufsichtigung von zahlungsdiensten (zahlungsdiensteaufsichtsgesetz -zag). Вебсайт. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/zag_2018/bjnr244610017.html (дата звернення: 12.07.2021).
10. Bafin's digitalisation strategy. Вебсайт. URL: https://www.bafin.de/en/diebafin/ zielestrategie/digitalisierungsstrategie/digitalisierungsstrategie_artikel_en.html (дата звернення: 12.07.2021).
11. Хоружий С.Г. Розподіл регуляторних і наглядових функцій на фінансовому ринку: європейський досвід та рекомендації для України. Київ : ОФЕА. 2016. 28 с.
Опубліковано
2021-07-26