Продовольча безпека в умовах пандемії

  • О. О. Сурілова
Ключові слова: продовольча безпека, пандемія COVID-19, продовольчі ресурси, агропромисловий сектор

Анотація

У статті досліджуються фактори впливу пандемії COVID-19 на продовольчу безпеку Загрозливі реалії змусили відреагувати ФАО, Всесвітню продовольчу програму ООН, Всесвітній економічний форум у Давосі, СОТ, які хоча і задекларували наміри мінімалізації ризиків на глобальному рівні, однак не передбачили для цього правові механізми. У юридичній літературі відсутній єдиний підхід до розуміння шляхів подолання загроз продовольчій безпеці в умовах пандемії. Метою статті є висвітлення організаційно-правових механізмів міні-малізації негативних наслідків пандемії в галузі продовольчої безпеки, а також розроблення рекомендацій щодо зниження ризиків та загроз. Констатовано, що для України пандемія не тільки являє загрозу, але і відкриває нові можливості для розвитку агропромислового комплексу та залучення іноземних інвестицій. Аналіз Державної програми стимулювання економіки для подолання наслідків COVID-19 призвів до висновку, що в частині забезпечення продовольчої безпеки програма є неефективною, оскільки не передбачені організаційно-правові інструменти досягнення цілей. Обгрунтована необхідність розроблення національної стратегії, яка заклала би правові, соціальні та економічні підвалини забезпечення національної продовольчої безпеки під час пандемії та в пост-COVID період. Для розроблення організаційно-правового механізму забезпечення національної продовольчої слушним буде використання досвіду ЄС. Стратегія ЄС «Від ферми до виделки» не тільки пропонує комплексні механізми забезпечення продовольчої безпеки, але і передбачає посилення міжнародної співпраці, зокрема з Україною, в галузі досліджень харчових продуктів та інновацій, забезпеченні сталого агровиробництва та природокористування, зокрема в межах програми «Горизонт 2020».

Посилання

1. Офіційний сайт платформи "Індустрія 4.0" URL: https://industrie4.0.gtai. de/INDUSTRIE40/Navigation
2. Rami Zurayk Pandemic and Food Security A View from the Global South Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development. Р. 17-21 URL https://www.foodsystemsjournal.
3. Zaheer Allam The First 50 days of COVID-19: A Detailed Chronological Timeline and Extensive Review of Literature Documenting the Pandemic URL: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-824313-8.00001-2
4. Resolution 74/274 adopted by the General Assembly on 2 April 2020. URL: https://undocs.org/ru/A/RES/74/270
5. World Food Programme - WFP URL: https://www.wfp.org/publications
6. Responding to the COVID-19 pandemic with open and predictable trade in agricultural and food products URL: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE
7. Stakeholder principles in the COVID era. URL: https://www.weforum.org/reports
8. Про затвердження Державної' програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020-2022 р.р. Постанова КМУ від 27.05. 20. № 534. URL: https://www.kmu.gov.ua
9. Проект Постанови про невідкладні заходи із забезпечення продовольчої безпеки держави в умовах поширення коронавірусної' хвороби (COVID-19) та розгортання економічної кризи URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls
10. Communication A Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally-friendly food system COM/2020/381 final URL:https://eur-lex.europa.eu
11. HORIZON 2020 URL:https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
Опубліковано
2021-07-26