Деякі аспекти охорони та захисту нерухомого майна у цивільному процесі

  • Г. Я. Тріпульський
Ключові слова: судовий захист та охорона, COVID-19, нерухомість, інформаційні технології, реєстри, цивільний процес

Анотація

У статті проаналізований механізм охорони та захисту нерухомого майна в Україні. Досліджена статистика звернень у зв'язку із вчиненням порушень у сфері права власності на нерухоме майно в період карантинних обмежень, викликаних COVID-19. Окрема увага приділена аналізу сучасних чинників-перешкод у розвитку цивільно-правового обігу у сфері нерухомості. Встановлено, що зупинення активності у цивільному обігу нерухомого майна пов'язане не тільки з кризовими карантинними обставинами, а й з такими чинниками, як: 1) відсутність надійного та доступного іпотечного ринку; 2) відсутність прозорого та доступного кредитування, в іноземній валюті в тому числі; 3) нестабільність законодавчого регулювання; 4) тривалий, складний та відносно дорогий судовий механізм захисту прав власності на нерухоме майно.

Охарактеризована відмінність між охороною та захистом цивільних прав та встановлено, що у сфері цивільно-правових відносин з таким об'єктом, як нерухоме майно, ефективним є надійне створення умов для реалізації прав щодо нього, оскільки судовий захист є тривалим та неекономічним. Проаналізовано, що судова форма захисту прав власності, хоча і є найефективнішою формою щодо захисту прав власності, але сучасні інформаційні системи аналізу, контролю за об'єктами нерухомості дозволяють посилити охорону прав на нерухоме майно, створити умови ефективної реалізації прав власників. Досліджені деякі особливості між формою та способом захисту прав власності на нерухоме майно.

Виокремлені актуальні інформаційні системи та сервіси, що є інструментами для попереднього аудиту об'єкта нерухомості. Окрема увага приділена аналізу електронізації державних та судових установ. Встановлено, що поєднання профільного юридичного аудиту за допомогою сучасних IT-сервісів з аналізом, контролем у разі застосування інформаційних сервісів судової влади та виконавчого провадження можуть мінімізувати наявні перешкоди в розвитку цивільно-правового обігу щодо такого об'єкта, як нерухоме майно, без довгоочікуваних стабілізацій іпотечної, кредитної та законодавчої сфер. Встановлено, що саме професійний юридичний аудит є запорукою надійної охорони прав власності, користування, інвестування у сфері цивільно-правових відносин з таким об'єктом, як нерухоме майно.

Посилання

1. Огляд даних про стан здійснення правосуддя у 2020 році. Офіційний сайт Судової влади в Україні. URL: https://court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/main_ site/ogl_2020.pdf.
2. Тріпульський Г.Я. В Україні недооцінений ринок нерухомості, але є великий потенціал. Юридична газета. 2021. Офіційний сайт. URL: https://yur-gazeta.com/interview/v-ukrayini-nedoocineniy-rinok-neruhomosti-ale-e-velikiy-potencial.html.
3. Цивільне процесуальне право України : навчальний посібник / За редакцією Н.Ю. Голубєвої. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. 516 с.
4. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 41-44. Ст. 356.
5. Речово-правові способи захисту цивільних прав: практика Великої Палати Верховного Суду. Офіційний сайт Верховного Суду. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Prezent_Hudima_zahust.pdf.
6. Цивільний процес України : підручник / За ред. Ю.С. Червоного. Київ : Істина, 2007. 392 с.
Опубліковано
2021-07-26