Поетапне впровадження Єдиної судово-інформаційної телекомунікаційної системи та її окремих підсистем (модулів) у цивільне судочинство

  • І. Б. Факас
Ключові слова: Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система, модулі (підсистеми) ЄСІТС, цивільне судочинство, електронне судочинство, електронний суд, електронний кабінет

Анотація

У статті розглянуто сутність Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, її окремих підсистем (модулів), початок функціонування та етапи впровадження у цивільне судочинство.

Динаміка реформування української судової системи загалом і цивільного судочинства зокрема періодично змінюється, однак необхідно констатувати недоліки процедури комунікації між учасниками цивільного процесу та їх представниками із судовими органами.

Метою цієї статті є дослідження перспектив впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, її окремих підсистем (модулів) у цивільне судочинство. Ставиться завдання проаналізувати законодавче забезпечення впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи та її окремих підсистем (модулів), з'ясувати актуальні проблеми функціонування цієї системи у цивільному судочинстві.

Нині в Україні простежується тенденція залишення позовних заяв, поданих через підсистему «Електронний суд», без руху та повернення їх позивачам. Ці та інші факти неправомірного повернення позовних заяв створюють ризики для реалізації сторонами свого права на доступ до правосуддя під час здійснення розгляду та вирішення цивільних справ.

Крім того, завдяки комплексному підходу до вивчення зазначеної проблеми доведено, що цивільне процесуальне законодавство не містить норми, яка повністю забезпечувала би можливість ефективного використання електронного судочинства, а тому законодавче врегулювання цього питання сприятиме реалізації кожною особою права на доступ до правосуддя.

Посилання

1. Рекомендація Ree (2001) 3 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо надання громадянам судових та інших юридичних послуг з використанням новітніх технологій. URL: http://www.arbitr.gov.ua/files/pages/pd07072014_8.pdf (дата звернення: 09.06.2021).
2. Про Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021 — 2023 роки : Указ Президента України; Стратегія від 11.06.2021 № 231/2021. Офіційний вісник України від 25.06.2021. № 48, стор. 23, стаття 2963.
3. Пояснювальна записка до проєкту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи». URL: http://seareh.ligazakon.ua/l_doe2.nsf/link1/GI02927A.html. (дата звернення: 09.06.2021).
4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи : Закон України від 27.04.2021 № 1416-IX. Офіційний вісник України від 04.06.2021. № 42, стор. 15, стаття 2502.
5. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-IV. URL: https://zаkon.rаdа.gov.uа/lаws/show/l618-15 (дата звернення: 09.06.2021).
6. Про проведення тестування підсистеми «Електронний суд» у місцевих та апеляційних судах : Наказ Державної судової адміністрації України від 22 грудня 2018 року № 628. URL: https://dsa.eourt.gov.ua/dsa/inshe/14/N-628_e_eourt_testing (дата звернення: 09.06.2021).
7. Про запровадження в дослідну експлуатацію підсистем «Електронний суд» та «Електронний кабінет» : Наказ Державної судової адміністрації України від 01 червня 2020 року № 247. URL: https://dsa.eourt.gov.ua/dsa/inshe/14/N_247_20 (дата звернення: 09.06.2021).
8. Електронний суд для обраних: чому окремі суди приймають заяви в електронній формі, а інші відмовляються. URL: https://sud.ua/ru/news/publieation/176933-elektronniy-sud-dlya-obranikh-ehomu-okremi-sudi-priymayut-zayavi-v-elektronniy-formi-a-inshi-vidmovlyayutsya (дата звернення: 09.06.2021).
9. Електронний суд. URL: https://wiki.eourt.gov.ua/pages/viewpage. aetion?pageId=6848551. (дата звернення: 09.06.2021).
10. Набрав чинності закон про поетапне впровадження ЄСІТС. URL: https://yur-gazeta. eom/golovna/nabrav-ehinnosti-zakon-pro-poetapne-vprovadzhennya-esits.html (дата звернення: 09.06.2021).
11. Запровадження ЄСІТС: чи досить внести зміни тільки до процесуальних кодексів. URL: https://sud.ua/ru/news/publieation/200679-zaprovadzhennya-yesits-ehi-dostatno-vnesti-zmini-tilki-do-protsesualnikh-kodeksiv (дата звернення: 09.06.2021).
Опубліковано
2021-07-26