Актуальні питання протидії контрабанді в Україні

  • K. V. Shustrova
  • M. O. Bohatyrova
Ключові слова: контрабанда, правоохоронні органи, сили безпеки, наркотичні засоби, прекурсори, товари, види контрабанди

Анотація

Визначено, що в Україні за контрабанду передбачена адміністративну та кримінальна відповідальність. Тому, в залежності від юридичної відповідальності, яка настає при здійсненні контрабанди, контрабанда поділяється на: 1) контрабанду, за яку передбачено кримінальна відповідальність; 2) контрабанду, за яку передбачено адміністративну відповідальність. Крім того, зроблено висновок, що виходячи з визначення контрабанди та безпосередньо предметів контрабанди можна відокремити такі види контрабанди: 1) контрабанда історичних та культурних цінностей; 2) контрабанда вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї або бойових припасів до неї), частин вогнепальної нарізної зброї; 3) контрабанда лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України; 4) контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів; 5) контрабанда спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації; 6) інші. Встановлено, що крім перелічених предметів контрабанди, криміналізації потребує контрабанда цінних та рідкісних видів тварин і рослин та (або) тварин і рослин, які перебувають під загрозою зникнення, мікробіологічних або інших біологічних агентів чи токсинів, трансплантаційних органів або тканин людини тощо, а також деякі види контрабанди у сфері перевезення товарно-матеріальних цінностей. Тому запропоновано доповнити визначення контрабанди переміщенням через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю алкогольних напоїв, тютюнових виробів вчинене у значних розмірах. А також ст. 201 КК доповнити пунктами щодо контрабанди алкогольних напоїв, тютюнових виробів вчинене у великих розмірах та у особливо великих розмірах, а також вчинені за попередньою змовою групою осіб або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або службовою особою з використанням службового становища. Визначено, що відповідно до найбільш розповсюдженої класифікації державних органів за критерієм ширини компетенції, виділяються органи держави загальної і спеціальної компетенції. Якщо додержуватися такої класифікації, то загальними органами протидії контрабанді виступають державні органи загальної компетенції, якими виступають Кабінет Міністрів України, Президент України, Верховна Рада України. Органами спеціальної компетенції виступають Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ, Державна прикордонна служба України, Державна фіскальна служба України, прокуратура, інші правоохоронні органи та суд.

Посилання

1. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 p. № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/2341-14#n3095 (дата звернення: 15.01.2021).
2. Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2012 p. № 4495-VI. URL: https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/4495-17#n3707 (дата звернення: 15.01.2020).
3. Стратегія державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 р. № 735-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/735-2013-%D1%80(дата звернення: 15.04.2021).
4. Конституція України від 28 червня 1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4690 (дата звернення: 15.04.2021).
5. Про національну безпеку: Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (дата звернення: 07.04.2021).
6. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 року № 3781-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12 (дата звернення: 15.04.2021).
7. Про затвердження Інструкції про порядок проведення контрольних заходів контрольно-ревізійним відділом Державної судової адміністрації України: Наказ Державної судової адміністрації України від 29.07.2011 N 120. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0120750-11 (дата звернення: 15.04.2021).
8. Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2006 р. N 550. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/550-2006-%D0%BF (дата звернення: 15.04.2021).
9. Договір про порядок перебування і взаємодії співробітників правоохоронних органів на територіях держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав від 04.06.1999. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_836 (дата звернення: 15.04.2021).
Опубліковано
2021-07-26